läs om vetenskapen

TEKNIKEN

Oxehealth är på utkik efter de saker du bryr dig om och låter dig veta när det ser dem. Den är helt beröringsfri, använder bara en optisk sensor och infraröd belysning.


AKTIVITETSVARNINGAR OCH -RAPPORTER


  
Våra algoritmer kan se rörelse i rummet, ungefär som ett mänskligt öga skulle göra. De vet var de kritiska objekten är i rummet, till exempel sängen och dörren. De märker rörelse på eller genom dessa objekt och utlöser lämplig varning eller registrerar aktiviteten för aktivitetsrapporten. Det avgörande är att algoritmerna, med hjälp av sofistikerade datasynstekniker, kan "se" utan att någonsin visa upp en bild för mänsklig granskning.


AKTIVITETSDETEKTERING


Vår aktivitetsdetekteringslösning ("AD") detekterar aktivitet i ett rum med hjälp av Oxehealth's egenutvecklade signalbehandling och datasynsförmåga.

När någon går in i ett rum detekterar AD att de rör sig. Om de fortsätter att vara aktiva (till exempel går, pratar, springer, hoppar) kommer AD att detektera denna rörelse. Om någon slutar att röra sig, till exempel lägger sig ner för att vila eller sova, kommer AD att detektera alla eventuella små rörelser personen gör, såsom bröstets höjning och sänkning vid andning. Men - om systemet inte kan detektera ens dessa små tecken på aktivitet, då kommer AD-systemet att utlösa en varning.

Våra aktivitetsdetekterings-, fallrisk-, aktivitetsspårar- och sömnprodukter är aktivitetsspårare och har inte ett medicinskt syfte eller funktionalitet. De är inte övervakare av de boende eller övervakare av vitala tecken.

VITALA TECKENPULSFREKVENS

När ditt hjärta slår blinkar din hud röd. Det mänskliga ögat kan inte se dessa "mikrorodnader" men Oxehealth's optiska sensor kan det, med hjälp av infrarött ljus och våra egenutvecklade signalbehandlingstekniker. Vår programvara räknar mikrorodnaderna för att beräkna en pulsfrekvens.

Vårt forskningssystem använder samma teknik ("fotopletysmografi" eller "PPG") som fingerpulsoximetern, en klämma med kabel som du kanske har fått placerad på fingret på en läkarmottagning eller på sjukhus. Genombrottet är Oxehealth's förmåga att detektera PPG på många meters avstånd, med hjälp av en optisk standardsensor. 

Forskningsstudier har visat att systemets noggrannhet vid beräkning av pulsfrekvensen kan jämföras i noggrannhet med pulsfrekvensberäkning av en beröringspulsoximeter. Pulsfrekvensfunktionaliteten är en del av den medicintekniska produkten Oxehealth Oxecam. Se bruksanvisningen för avsedd användning, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, användningsanvisningar och underhåll.

ANDNINGSFREKVENS

Oxehealth's forskningssystem beräknar andningsfrekvensen genom att räkna kroppens rörelser skapade av att bröstet och diafragman andas, precis som en sköterska skulle göra vid observation av den boende med ett stoppur. Anmärkningsvärt nog fungerar tekniken genom tjocka kläder och sängkläder och även när kroppen delvis skyms, till exempel genom att gömma sig under ett skrivbord.

Forskningsstudier har visat att systemets noggrannhet vid beräkning av andningsfrekvensen kan jämföras i noggrannhet med andningsfrekvensberäkning av en konventionell beröringsbaserad medicinteknisk produkt. Andningsfrekvensfunktionaliteten är en del av den medicintekniska produkten Oxehealth Oxecam. Se bruksanvisningen för avsedd användning, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, användningsanvisningar och underhåll.