Safer Elderly Care - White Paper
Report

Säkrare äldrevård

Bättre kvalitet inom demensvården

 • Fallolyckor på natten minskade med 48 %
 • Betydande minskning av fallolyckornas
  svårighetsgrad: medelsvåra fallolyckor minskade
  från 8 % till 2 %
 • Bättre vårdbeslut efter att tidigare obevittnade
  fallolyckor har kunnat bevittnas
 • Personalen tar till sig tekniken och har tilltro
  till att den gör patienterna säkrare vilket ökar
  tillfredsställelsen på arbetet
 • Anhörigvårdare anger att de är lugnare när
  tekniken används.

Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust (“CWPT”) har använt sig av Oxehealths Digitala Vårdassistent för att ta sig an utmaningen att utföra effektiva säkerhetsobservationer på demensavdelningar för att reducera fallolyckor och relaterade skador.

Swedish-versionpng

Please read our privacy policy to understand more about how we use your personal information.