Oxehealth • Sweden - Resurser

Resurser

New
Flygblad

Den Digitala Vårdassistenten

Patenterad signalanalys möjliggör för DCA™ att lokalisera och uppta andning- och puls frekvens från en person via en optisk sensor " det finns inget behov att undersöka personen fysiskt eller att använda en pulsoximeter.

Patenterad signalanalys möjliggör för DCA™ att lokalisera och uppta andning- och puls frekvens från en person via en optisk sensor " det finns inget behov att undersöka personen fysiskt eller att använda en pulsoximeter.

DEN DIGITALA VÅRDASSISTENTEN

Alla resurser

335748071
660702976

Säkrare äldrevård

Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust (“CWPT”) have been working with Oxehealth’s Digital Care Assistant to tackle...
Report
335748071
660702976

Den Digitala Vårdassistenten

Patenterad signalanalys möjliggör för DCA™ att lokalisera och uppta andning- och puls frekvens från en person via en optisk ...
Flygblad
335748071
660702976
The Coventry & Warwickshire Partnership Tr...
How Coventry & Warwickshire Partnership NHS Trust have introduced technology to reduce the number of falls on older adult ward...
Fallstudie
335748071
660702976
Digital Care Assistant
Oxehealth ger dig mer tid för praktisk vård, var och när det behövs mest.
Flygblad
335748071
660702976
DEN DIGITALA VÅRDASSISTENTEN
Den digitala vårdassistenten observerar varje rum när vårdgivaren själv inte kan vara där och gör dem uppmärksamma när akt...
Produktkort
335748071
660702976
What is the Oxehealth Digital Care Assistant?
What is the Oxehealth Digital Care Assistant (DCA) and how can it help to reduce falls?  
Infographic
335748071
660702976
How does the Digital Care Assistant work?
How does the Digital Care Assistant work? Understand the science behind the Oxehealth Digital Care Assistant. 
Infographic