Oxehealth • Sweden - Resurser
Resurser
Safer Elderly Care - White Paper
Safer Elderly Care
Coventry and Warwickshire Partnership NHS Trust (“CWPT”) have been working with Oxehealth’s Digital Care Assistant to tackle the challenge of conducting effective safety observations on dementia wards to reduce falls and associated injuries.
Download
DCA FLYER
DEN DIGITALA VÅRDASSISTENTEN
Patenterad signalanalys möjliggör för DCA™ att lokalisera och uppta andning- och puls frekvens från en person via en optisk sensor " det finns inget behov att undersöka personen fysiskt eller att använda en pulsoximeter.
Download
Fallstudie
The Coventry & Warwickshire Partnership Trust Story
How Coventry & Warwickshire Partnership NHS Trust have introduced technology to reduce the number of falls on older adult wards 
Download
Flygblad
Digital Care Assistant
Oxehealth ger dig mer tid för praktisk vård, var och när det behövs mest.
Download
Produktkort
DEN DIGITALA VÅRDASSISTENTEN
Den digitala vårdassistenten observerar varje rum när vårdgivaren själv inte kan vara där och gör dem uppmärksamma när aktiviteter inträffar där deras närvaro behövs. Detta skapar möjligheter för vårdgivaren att kunna ge personlig vård och närvaro där och när den bäst behövs.
Download
Infographic
What is the Oxehealth Digital Care Assistant?
What is the Oxehealth Digital Care Assistant (DCA) and how can it help to reduce falls?

Download
Infographic
How does the Digital Care Assistant work?
How does the Digital Care Assistant work? Understand the science behind the Oxehealth Digital Care Assistant. 
Download