Digital Care Assistant:Optical sensor paying attention to every room
Produktkort
Den Digitala Vårdassistenten - Produktkort

En extra teammedlem

Utmaningen: De flesta vårdgivare som arbetar inom vård och omsorg ställs inför korridorproblemet: De boende behöver kontrolleras regelbundet, men hur får personalen information om vem som behöver deras tillsyn mest? Hur kan de försäkra sig om att de boendes välbefinnande mellan kontrollerna? Hur kan man få en bättre förståelse och överblick i de boendes aktiviteter över tid för att kunna göra en bättre vårdplanering.

ProductFlyer-SE