Oxehealth • Sweden - Flyer
Flygblad
← Tillbaka till resurser
Digital Care Assistant
Flygblad
Oxehealth ger dig mer tid för praktisk vård, var och när det behövs mest: 

  • Minska fall och begränsa skador 
  • Förstå nattaktivitet 
  • Mäta pulsfrekvens och andningshastighet (certifierad medicinsk enhet) 
376857500 (3)