Oxehealth • Sweden - Flyer
Flygblad
← Tillbaka till resurser
Den Digitala Vårdassistenten - Flygblad

Flygblad

Oxehealth ger dig mer tid för praktisk vård, var och när det behövs mest: 

 
  • Minska fall och begränsa skador 
  • Förstå nattaktivitet 
  • Mäta pulsfrekvens och andningshastighet (certifierad medicinsk enhet) 
376857500 (3)

Please read our privacy policy to understand more about how we use your personal information.