Effektivare och tryggare omsorg med Den Digitala Vårdassistenten
Report

Effektivare och tryggare omsorg med Den Digitala Vårdassistenten

Oxehealth’s Digitala Vårdassistent (DVA) är en kliniskt validerad lösning som hjälper personal att ge en bättre och individanpassad omsorg samtidigt som den varslar personalen om riskaktiviteter så att de proaktivt kan förhindra fallolyckor.

Genom digital nattillsyn stör man inte de boendes sömn och skapar inte jobbiga och stressiga situationer i onödan vilket är positivt både för de boende och för personalen. Nattillsyn går mycket snabbare att utföra vilket frigör avsevärt med tid för personalen vilket ökar kapaciteten för vård och omsorgsboende. Aktivitetsrapporten ger detaljerad information om de boendes aktiviteter vilket gör att personalen kan anpassa omsorgen utifrån varje boendes individuella behov.

Varberg kommun har genomfört ett framgångsrikt pilotprojekt som visar att personalen känner sig tryggare samtidigt som nattillsynen går mycket snabbare (rapport finns tillgänglig vid förfrågan från Hälsoteknikcentrum Halland).

Linda, avdelningschef på ett demensboende i Storbritannien, kallar DVA för “Vår sjätte medarbetare på nattskiftet.”

New Project (9)